$(document).ready(function(){ $(".touch-toggle a").click(function(event){ var className = $(this).attr("data-drawer"); if( $("."+className).css('display') == 'none' ){ $("."+className).slideDown().siblings(".drawer-section").slideUp(); }else{ $(".drawer-section").slideUp(); } event.stopPropagation(); }); /*$(document).click(function(){ $(".drawer-section").slideUp(); })*/ $('.touch-menu a').click(function(){ if( $(this).next().is('ul') ){ if( $(this).next('ul').css('display') == 'none' ){ $(this).next('ul').slideDown(); $(this).find('i').attr("class","touch-arrow-up"); }else{ $(this).next('ul').slideUp(); $(this).next('ul').find('ul').slideUp(); $(this).find('i').attr("class","touch-arrow-down"); } } }); });

产品中心

产品名称五

7f48beac5919d25e3cfdac1c3b563e76.jpg

茉莉花香米源自北纬23度广西优良富硒土壤核心区,山岭环绕、空气清新、日照充足、雨露润泽,水稻生长的全过程遵循自然规律和生态学原理。茉莉花香米无论是米粒、质量,还是香气、口感等方面都堪称同类楷模,用简单、质朴成就最美的纯粹。

当忙碌把一天三餐变成仅限于裹腹的食品,

当人们迷恋于各种面包、油炸食品,

当中式家庭聚餐文化被年轻一族遗忘,

你还记得小时候一碗米饭的香甜吗?

那种咀嚼出家庭温馨的味道的过往,

这些不可拒绝的回忆,

是囫囵三餐与西方快餐文化所不能给予的,

莉香庄园茉莉花香米,

重拾饭桌上欢聚的味道,

是的,

那是家的味道。


上一篇:产品名称四 下一篇:产品名称六